DOŁĄCZ DO SZLACHETNEJ PACZKI I ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gilowicach wraz z Opiekunami oraz członkami Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gilowice do udziału w akcji Szlachetna Paczka.  Po raz trzeci pragniemy włączyć się w ogólnopolską akcję pomocy konkretnym rodzinom. 

W dniach od 19 do 30 listopada można dokonać wpłat w Zespole Szkół w Gilowicach. Za zgromadzone środki zostaną zakupione niezbędne produkty dla wybranej rodziny z Żywiecczyzny.

Serdecznie zapraszamy, niech kolejni potrzebujący ludzie poczują, że nie są sami, że ktoś o nich pamięta…

 

Egzamin 8-klasistów.

Szanowni Państwo

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej informuje, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach został zamieszczony link do filmów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczących informacji o egzaminie ósmoklasisty, w celu wykorzystania na lekcjach przedmiotowych lub wychowawczych.

Link do filmów:

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1

Jednocześnie informuję, że na stronie głównej oraz w zakładkach:

1)      Aktualności (lub)

2)      Szkoły i organy prowadzące / Sprawy nauczycieli

3)      oraz na platformie wymiany informacji ze szkołami SOK w dziale Materiały

został zamieszczony komunikat dotyczący prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne szkoleń kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Szlachetna paczka jeszcze raz.

Drogi Darczyńco,

Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze! 

Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne. 

Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki.

Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina podczas dostarczenia Paczki. 

Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem SLA-2541-596211), chciał przekazać kilka słów od siebie.

 
Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki.
Pani Anna bardzo się ucieszyła z otrzymanej paczki, była wręcz wzruszona tym, że tak wiele rzeczy można było dla niej przygotować. Gdy zobaczyła kuchenkę i pralkę zaniemówiła, stwierdziła, że nikt nigdy nie był tak dobry dla niej. Wyciągając z pudeł kolejne rzeczy, za każdym razem mówiła, jak bardzo o tym marzyła, wspominając jednocześnie, że nie mogłaby sobie na to pozwolić. Dziękowała za spore zapasy żywności.
Co chce przekazać Tobie wolontariusz:
Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wielkie zaangażowanie w prezent dla rodziny. Paczka była bardzo kosztowna, ale spełniliście państwo wszystkie potrzeby. Współpraca była bardzo pozytywna. Dziękuję państwu za to, że dzięki tym prezentom, pani Krystyna może mieć udane święta. Życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Co chce powiedzieć od siebie rodzina:
Jakiekolwiek słowa to za mało. Nie wiem skąd to przyszło, chyba z nieba. Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna, że każda rzecz jest idealnie trafiona. Każda rzecz mi się bardzo przyda. Gdybym mogła, to bym państwa wszystkich uściskała.

SZLACHETNA PACZKA – PODSUMOWANIE.

Już po raz trzeci nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Gilowicach włączyli się w  akcję „SZLACHETNA PACZKA”. Dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu tym razem pomogliśmy  starszej, samotnej, chorej Pani Ani. Mimo trudności pani Anna jest bardzo towarzyską osobą, lubi spotykać się z innymi ludźmi, jak tylko może ofiarowuje swoją pomoc.

Zebraliśmy 4030 zł. Z tych środków zakupiliśmy wszystkie produkty z listy potrzeb (kuchenkę gazową, pralkę a także  żywność, środki czystości, odzież i obuwie). Pozostałą kwotę zamieniliśmy
na bony żywnościowe, które podczas finału akcji „SZLACHETNA PACZKA” w dn. 8.12.2018r. zostały przekazane przedstawicielom Rycerzy Kolumba. Dzięki tym bonom wsparcie otrzymało
6 rodzin z terenu Gilowic. Dodatkowo jeden bon  towarowy nasi szkolni wolontariusze przekazali rodzinie wskazanej przez nauczycieli.  

Kwota zebrana Liczba  rodzin (osób) Liczba paczek Kwota przeznaczona na bony żywnościowe Kwota przeznaczona na żywność, środki czystości, chemię Kwota przeznaczona na sprzęt AGD (kuchenka gazowa, pralka) Kwota przeznaczona na odzież i obuwie Kwota przeznaczona na artykuły papiernicze

      4030,00

1 rodzina z terenu żywiecczyzny, 7 rodzin z terenu Gilowic      13 pudeł        1100,00        602,83         1900,00           365,00

62,17

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gilowicach

wraz z Opiekunami oraz członkami Szkolnego Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego

serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Gilowice

                                                            do udziału w akcji Szlachetna Paczka.                                                            

Po raz trzeci pragniemy włączyć się w ogólnopolską akcję pomocy konkretnym rodzinom.

 

W dniach od 19 do 30 listopada można dokonać wpłat w Zespole Szkół w Gilowicach.
Za zgromadzone środki zostaną zakupione niezbędne produkty dla wybranej rodziny
z Żywiecczyzny.

Serdecznie zapraszamy,
niech kolejni potrzebujący ludzie poczują, że nie są sami, że ktoś o nich pamięta…

 

REGULAMIN

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Gilowicach

                                                                                                                                             

I.  Wejście do szkoły i wyjście po skończonych zajęciach.

 1. Czas pobytu ucznia  w szkole jest ściśle określony. Do szkoły należy przyjść na 10 minut przed rozpoczęciem 1. lekcji i wyjść równo z dzwonkiem kończącym przerwę po ostatniej lekcji.
 2. Czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu uczniowie mogą spędzać   w świetlicy szkolnej – w godz. od 700  do 1600.
 3. Uczniowie z klas IV – VII, którzy na 1. lekcji mają zajęcia wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych pozostają na parterze do dzwonka na lekcję i czekają na nauczyciela, pod którego opieką przechodzą do pracowni komputerowej lub sali gimnastycznej.
 4. Samowolne opuszczenie szkoły w czasie zajęć: od rozpoczęcia do ich zakończenia jest zabronione.

II. Zachowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się parami przed klasą, w której ma odbywać się lekcja i pod opieką nauczyciela wchodzą powoli do sali.
 2. W razie nieprzybycia nauczyciela na zajęcia przewodniczący klasy zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły lub innemu nauczycielowi.
 3. W trakcie lekcji uczeń wykonuje polecenia nauczyciela, nie spożywa posiłków, nie pije napojów, nie żuje gumy, nie korzysta  z telefonu komórkowego i innych urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Uczniowie wstają do odpowiedzi.
 5. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć do sali lekcyjnej wchodzi nauczyciel lub inna dorosła osoba, uczniowie wstają z miejsc.
 6. Uczniowie są zobowiązani do dbania o mienie szkolne – ławki, krzesła, inne sprzęty, pomoce dydaktyczne.
 7. Uczeń zobowiązany jest utrzymywać ład i porządek w swoim miejscu pracy.
 8. Uczniowie przebierający się na zajęcia wychowania fizycznego są zobowiązani do stosowania obuwia zamiennego, właściwego stroju sportowego  i pozostawienia plecaków w szatni przy sali gimnastycznej.
 9. Uczeń kładzie na swoim stoliku wyłącznie przybory szkolne, podręczniki, zeszyty oraz rzeczy potrzebne do lekcji.
 10. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia po skończonej lekcji porządku.
 11. Po zakończeniu lekcji uczniowie za pozwoleniem nauczyciela powoli wychodzą na korytarz.
 12. Po ostatniej lekcji uczniowie schodzą do szatni pod opieką nauczyciela.

III.  Zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych.

 1. Podczas przerwy uczeń podporządkowuje się poleceniom nauczyciela dyżurującego i innych pracowników szkoły.
 2. Uczeń przebywa w trakcie przerwy w rejonie sali, w której będzie miał lekcję.
 3. Zabrania się uczniom samowolnego schodzenia na I piętro  i parter.
 4. Na obiad uczniowie klas I – III sprowadzani są parami pod opieką nauczyciela wychowawcy, a uczniowie klas IV – VIII schodzą parami pod opieką nauczyciela sprawującego dyżur na stołówce . Po lekcji wychowania fizycznego uczniowie są sprowadzani na obiad pod opieką nauczyciela w-f.
 5. Po schodach uczniowie poruszają się spokojnie, prawą stroną.
 6. Z biblioteki uczniowie mogą korzystać po skończonych lekcjach lub w trakcie długiej przerwy.
 7. Uczniowie zobowiązani są ułożyć plecaki wzdłuż ściany obok sali, w której będą mieli lekcję.
 8. Wszelkie wynikłe podczas przerwy problemy, konflikty, zauważone sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczeń zgłasza dyżurującemu na korytarzu nauczycielowi.
 9. O zauważonym podczas przerwy wypadku rówieśnika oraz wszelkich urazach i złym samopoczuciu uczeń natychmiast zawiadamia dyżurującego na korytarzu nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 10. Uczniowie zachowują się uprzejmie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i innych osób dorosłych spotkanych podczas przerwy na korytarzu – ustępują miejsca, mówią „dzień dobry”, „do widzenia”
 11. W czasie przerwy zabrania się:
 • biegania,
 • hałasowania (krzyki, piski, gwizdy itp.),
 • siadania na parapetach, otwierania okien, wychylania się przez okno,
 • grania w zabronione przez nauczyciela gry i zabawy,
 • zachowań agresywnych,
 • śmiecenia, niszczenia mienia szkolnego,
 • kopania i rzucania przedmiotami,
 • spędzania przerw na schodach, w szatni przy sali gimnastycznej oraz  w łączniku do niej prowadzącym, a także w innych zakamarkach szkoły,

 

Zapisy na rok szkolny 2018/2019 – INFORMACJA

INFORMACJA!

Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach ogłasza zapisy dzieci:

 • do klas pierwszych szkoły podstawowej dzieci urodzone w roku 2011.
 • do oddziałów przedszkolnych dzieci 6 -letnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania  przedszkolnego – rocznik 2012
 • do podziałów przedszkolnych dzieci 5 – letnie – na pięć godzin zajęć dydaktycznych.
 • możemy do oddziału przyjąć dzieci 4 – letnie pod warunkiem wolnych miejsc. Najpierw musimy zagwarantować miejsca dla 6 i 5 latków. 
  Zapisów prosimy dokonać na specjalnych formularzach w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 – 15.00. 
   Szczegółowe warunki pobytu w oddziałach przedszkolnych dzieci młodszych będą uzgadniane z organem prowadzącym (pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie).
  Ze względów organizacyjnych (przygotowanie projektu organizacyjnego) prosimy o dokonanie zapisów dzieci do 28 marca 2018 r. 
  Dyrekcja ZS Gilowice

Podziękowanie.

W naszym Zespole Szkół w Gilowicach początkiem września, tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego zorganizowana została zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z Zespołu Szkól w Rytlu. W terenie działalności tej szkoły latem br. po przejściu huraganu Ksawery uległo zniszczeniu wiele domostw, obiektów itp. Ofiarowując najpotrzebniejsze przybory i wyposażenie szkolne mogliśmy wesprzeć innych uczniów w potrzebie.
Dziękuje serdecznie uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie sie w akcję.
Otrzymaliśmy również podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół w Rytlu.
Dyrektor Anna Satława

11

Zebrania rodziców

 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach uprzejmie informuje, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. na sali gimnastycznej po Mszy Św.

          Godzina podana zostanie po uzgodnieniu  Mszy Św. na rozpoczęcie roku szkolnego.

       2. Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach uprzejmie informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) na świetlicy szkolnej odbędą się zebrania rodziców uczniów:’

          – z Oddziałów Przedszkolnych o godz. 16.30

          – z Klas Pierwszych o godz. 17.30