Małopolska Noc Naukowców, Kraków 2015

Wyjazd edukacyjny gimnazjalistów na  „Małopolską Noc Naukowców” Kraków 2015

W dniu 25.09.2015r. 32 gimnazjalistów z klasy I a oraz klas II i III wzięło udział w „Małopolskiej Nocy Naukowców” w Krakowie. Wyjazd rozpoczął się w godzinach popołudniowych, a zakończył około 2-giej w nocy.

Głównym celem wyjazdu było pokazanie, że nauki przyrodnicze,   a szczególnie chemia i fizyka, tworzą naszą codzienność. Noc była pełna eksperymentalnych i naukowych wrażeń. Wszystkie uczelnie krakowskie czekały tego wieczoru na zainteresowanych i „głodnych wrażeń” młodych ludzi. Nasza wycieczka rozpoczęła się na Uniwersytecie Jagiellońskim widowiskiem „Chemia jest wszędzie”. Pokaz w wykonaniu studentów przeniósł nas w czasie i przestrzeni. Przedstawiał rozwój, problematykę i bogactwo odkryć chemicznych. Liczne, barwne i „wybuchowe” doświadczenia przekonywały, że bez osiągnięć chemii nasze współczesne życie byłoby niemożliwe. Spektakl dowodził, że „Chemia jest wszędzie”.  Kolejnym punktem wyprawy po Krakowie był pobyt w Akademii Górniczo-Hutniczej. Tu obejrzeliśmy krótki, ale ciekawy i wartościowy pokaz o metalach i ich zastosowaniach w różnych dziedzinach życia np.: spawanie plazmą. Następnie udaliśmy się na Politechnikę Krakowską. Tu, w prawdziwych laboratoriach, mogliśmy uczestniczyć (nawet praktycznie) w bardzo ciekawych eksperymentach. To nam się szczególnie podobało, byliśmy w małych grupkach blisko przeprowadzanych świetlnych i wybuchowych reakcji chemicznych. Obejrzeliśmy m.in. pokaz pt.: „Laboratorium luminescencji”i „Laboratorium Czterech Żywiołów”.

Uczniom wyjazd bardzo się spodobał, gdyż nie tylko uczył, przedstawiał odrobinę pracy naukowców, ale także bawił. Każdy uczestnik pogłębił swoją wiedzę chemiczną i fizyczną oraz mógł spotkać rówieśników niemal z całej Polski, którzy też chcieli poznawać horyzonty nauki.

Wyjazd i darmowe bilety wstępu na wszystkie pokazy zorganizowała Krystyna Krzak – nauczyciel chemii i biologii Gimnazjum w Gilowicach, opiekę sprawowała Zofia Kastelik – nauczyciel fizyki. Wyjazd był zorganizowany we współpracy z GKRPA w Gilowicach       w ramach pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży – realizacja programu „Potyczki z przyrodą”.

Spotkanie pierwszaków z policjantką

25 września pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką Policji w ramach kampanii społecznej „Widoczny = Bezpieczny”. Policjantka rozmawiała z dziećmi na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, przypomniała dzieciom o zasadach przechodzenia przez jezdnię. Prowadząca podkreślała jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych po zmroku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Uczniowie oglądnęli również film dotyczący zasad korzystania z drogi i za Sznupkiem złożyli przyrzeczenie, że będą się stosować do poznanych zasad bezpiecznego zachowania na drodze do szkoły oraz podczas spędzania wolnego czasu. Dzieci podczas spotkania otrzymały opaski odblaskowe.

Bezpieczeństwo

Podczas zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” dzieci poznały podstawowe zasady ruchu drogowego. Uczyły się kulturalnego i bezpiecznego zachowania w miejscach publicznych. Wspólnie wykonały własne pojazdy, skrzyżowania, światła drogowe oraz kolorowe domy dzięki czemu powstała piękna makieta miast.

Sprzątanie Świata

W sobotę 12.09.15r. członkowie Szkolnego Koła Przyrodniczego ZS Gimnazjum w Gilowicach przeprowadzili akcję „Sprzątanie świata 2015”.

W tym roku zajęli się porządkowaniem boiska Grapa Park. W czynnym sprzątaniu wzięło udział 15 uczniów z klas I-III gimnazjum. Celem akcji było zaangażowanie młodzieży w troskę o lokalne środowisko.

Wśród zebranych śmieci znalazły się: 2 worki szkła, 3 worki plastiku,  1 worek puszek i 2 worki balastu. Uczniowie pamiętali o segregacji odpadów. Wszyscy z zaangażowaniem wykonywali swoje zadania, a ich świadomość, że są odpowiedzialni za środowisko swojego życia na pewno wzrosła.

W trakcie akcji gimnazjaliści pogłębili wiadomości  z biologii z zakresu entomologii (rozpoznawanie i budowa owadów), botaniki-szczególnie dendrologii (rozpoznawanie okolicznych drzew i krzewów).

Wyjście było  zorganizowane we współpracy z UG i GKRPA w Gilowicach  w ramach pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży – realizacja programu „Potyczki z przyrodą”.

Zachęcamy do codziennego uczestniczenia w „Sprzątaniu świata”, tzn. segregowania śmieci oraz dbania o czystość swojego najbliższego otoczenia.

Organizatorem akcji był n-l biologii i opiekun SKP w gimnazjum K. Krzak.