REKRUTACJA

Poniżej zamieszczamy list MEN w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli.

Jednocześnie dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach informuje, iż na dzień 13 marca 2020 r. mamy obsadę na pełne 3 oddziały.

Jeśli będzie potrzeba zapisania dzieci 5 letnich to będziemy takich zapisów dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Organem Prowadzącym o utworzeniu ewentualnie dodatkowego oddziału.

2020_03_17_List_MEN

W związku z ograniczonym dostępem do sekretariatu szkoły proszę o informację na adres mailowy szkoły – zsgilowice@wp.pl  lub na telefon 660721091 (tel. prywatny – dyrektor )

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA

K  O M U N I K A T !

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gilowicach informuje:

  1. Minister Edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił, że z powodu koronawirusa od 12 marca we wszystkich placówkach oświatowych na dwa tygodnie zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-edukacyjne. Dotyczy to terminu od 12 – 25 marca 2020 r.
    Natomiast rodzice, którzy nie będą w stanie zapewnić opieki najmłodszym dzieciom, w ciągu najbliższych dwóch dni tj. 12-13 marca 2020 r. mogą skorzystać z pomocy szkoły, które w czwartek i piątek pełnić będą funkcję opiekuńczą.
  2. W związku z powyższym w dniach 12 i 13 marca szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze, jednak w tych dniach nie będzie organizowany dowóz i odwóz uczniów.
  3. Dla dzieci, które będą w placówce w w/w dniach zorganizowane zostanie dożywianie w postaci zupy.

Prosimy jednocześnie, aby dopilnować i dostosować się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i unikać zgromadzeń, spotkań w większym gronie, uczniów prosimy o przebywanie w domach.

Ponadto informujemy, iż odwołane są zajęcia na basenie realizowane dla klas II  w poniedziałki oraz wszelkie konkursy, wyjazdy i zawody sportowe.

W przypadku jakichkolwiek zmian organizacji zajęć będziemy się starać Państwa informować na bieżąco.

Link do informacji MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Prosimy zatem o czytanie ogłoszeń dotyczących naszej szkoły poprzez e-dziennik, Facebook, stronę internetowa szkoły www.zsgilowice.edu.pl

Z poważaniem:

Dyrektor ZS Gilowice

Anna Satława

K O M U N I K A T !

Informacja dotyczącą podstawowych zasad higieny przeciwko wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 oraz sposoby ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Przekazane przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu.

K O M U N I K A T !

K O M U N I K A T !
Zgodnie z rekomendacjami MEN

– W dniu 2.03.2020 r. przeprowadzono pogadankę z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
– wywieszono przy wejściu oraz w toaletach w szkole instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
– apelujemy do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
– informujemy państwa, że jeśli dzieci lub Państwo nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
– jeśli Państwo lub dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i są objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną czyli w Żywcu, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
– rodzicom dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);