Innowacje pedagogiczne

Innowacje Pedagogiczne realizowane w Zespole Szkół w Gilowicach po wpisie uchwały do wykazu innowacji prowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

  1. „Ambitny film – ambitną alternatywą. Projekt edukacyjno – profilaktyczny” – realizowana w terminie od 15 grudnia 2013 r. do 15 grudnia 2014 r.  przez Panią Agnieszkę Kastelik – Herbuś i Panią Lucynę Talik – Gach nauczycieli Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Gilowicach. 

  2. „Moja pierwsza rola – autorska sztuka po angielsku” – realizowana w terminie od 3 lutego 2014 r. do 19 czerwca 2015 r. przez Panią Monikę Kosiec nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Gilowicach.

  3. „Z fizyka za Pan Brat – młody odkrywca” –  realizowana w terminie od 1 września 2014 r. do 6 czerwca 2015 r. przez Panią Zofię Kastelik  – wicedyrektora Zespołu Szkół w Gilowicach. 

  4. „Foto-graficzne laboratorium na poważnie i wesoło” – realizowana w terminie od 1 maja 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. przez Pana Pawła Targosza nauczyciela Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Gilowicach. 

  5. „W świecie bajek – projekt e Twinning 2014/2015” – realizowana w terminie od 22 września 2014 r. do 29 maja 2015 r. przez przez Panią Monikę Kosiec nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Gilowicach.

  6. „Labiryncie przyrody” –  realizowana w terminie od 3 października 2016 r. do 31 maja 2017 r. przez Panią Zofię Kastelik wicedyrektora ZS – nauczyciela fizyki  oraz Panią Annę Satława – dyrektora ZS Gilowice – nauczyciela przyrody. 

  7. „W świecie pełnym różnych smaków – projekt E Twinning 2016/2017”  – realizowana w terminie od 22 września 2014 r. do 29 maja 2015 r. przez przez Panią Monikę Kosiec nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Gilowicach.

  8. „Święto nauki” – realizowana w roku szkolnym 2016/2017  przez Panią Zofię Kastelik wicedyrektora ZS  oraz Panią Annę Satława – dyrektora ZS Gilowice. 

  9. „Empatyczna szkoła – budowanie relacji w duchu empatii” – realizowana od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. przez Panią Lucynę Talik – Gach nauczyciela Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Gilowicach.