Regulamin SSM

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, działającego przy Zespole Szkół w Gilowicach

(na podstawie Statutu SSM w Gilowicach)

I. INSTRUKCJE OGÓLNE

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zlokalizowane jest przy  Zespole Szkół w Gilowicach.
 2. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest placówką stałą – czynną cały rok.
 3. Prawo do korzystania ze schroniska  młodzieżowego przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych.
 4.  Z noclegu w schroniskach, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
 5. Przyjmowanie osób w schronisku trwa od godz. 17:00 – tej do godz. 21:00.
 6. Doba noclegowa zaczyna się o godzinie 17.00 i kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
 7. Od godziny 23.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna.  W dniu wyjazdu pokój musi być opuszczony do godziny 10.00.
 8. W godz. od 10:00 do 17:00 trwają prace administracyjno-porządkowe na terenie placówki.
 9. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwaterowane są w oddzielnych pomieszczeniach. Rodziny, o ile są wolne pokoje o odpowiedniej ilości łóżek, kwaterowane są razem.
 10. Osoby nocujące w schronisku muszą korzystać z własnego bądź wypożyczonego w recepcji kompletu bielizny pościelowej. W przypadku korzystania z własnego kompletu bielizny pościelowej należy go okazać (bez wezwania) w recepcji, w chwili przybycia na nocleg.
 11. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym przypadku zespół nie może być przyjęty do schroniska
 12. Kołdra i poduszka muszą być obleczone, spanie pod nieobleczoną pościelą jest zabronione.
 13. Osoby nocujące w schronisku powinny do godziny 8.00 zasłać łóżka i sprzątnąć pokój.
  Codziennie do godz. 9.00 należy wystawić worki ze śmieciami.
 14. W dniu wyjazdu należy opróżnić kosze na śmieci.

II. OBOWIĄZKI

 1. Zabronione jest siadanie na parapetach, zwalnianie blokad w uchylnych oknach.
 2. Picie alkoholu, używanie środków odurzających i uprawianie gier hazardowych jest zabronione.
 3. Palenie tytoniu w budynku schroniska jest zabronione. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie są wpuszczane do schroniska, w przypadku wcześniejszej rezerwacji lub wpłat, należność za noclegi nie jest zwracana.
 4. Posługiwanie się otwartym ogniem, palenie tytoniu, świec itp. na terenie schroniska jest zabronione.
 5. Używanie grzałek elektrycznych jest zabronione, jak również przemieszczanie lub przesuwanie sprzętu w sypialniach.
 6. W razie przekroczenia obowiązujących zasad pobytu, nieodpowiedniego zachowania się, dyrektor Zespołu Szkół  jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska i zawiadomienia organizatora (szkoły, rodziców, organizacji itp.).
 7. Osoba, która nie przestrzega regulaminu schroniska, nie może być ponownie przyjęta na nocleg do schroniska.
 8. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać do dyrektora Zespołu Szkół, który ustali wysokość odszkodowania.
 9. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.

III. PRAWA

 1. Nocujący w schronisku mają nieograniczony dostęp do następujących pomieszczeń: świetlicy, suszarni, przechowalni bagażu.
 2. Wszyscy mieszkańcy na równych prawach mogą korzystać z urządzeń audio i video, będących na wyposażeniu świetlicy.
 3. Osoby nocujące w schronisku mają prawo korzystać z wyposażenia aneksu kuchennego na świetlicy.
 4. Do dyspozycji gości udostępnione są gry (wypożyczalnia w recepcji).
 5. W porozumieniu z dyrektorem szkoły turysta może korzystać z obiektów placówki: auli (projekcje filmowe), siłowni, hali sportowej za dodatkową odpłatnością.
 6. Mieszkańcy mogą korzystać z terenów rekreacyjnych wokół placówki po uzyskaniu zgody pracownika schroniska (np. organizacja ogniska, gry i zabawy sportowe).

IV. INNE

 1. Korzystający mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska.
 2. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia
  w schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora Zespołu Szkół w Gilowicach. .

ZASADY PORZĄDKOWE W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM
W GILOWICACH

(Wyciąg z regulaminu, należy zapoznać dzieci i młodzież przed zakwaterowaniem w schronisku)

 1. Doba hotelowa w schronisku trwa od godz. 17.00. do godz. 10.00. dnia następnego. Przebywanie w schronisku poza tymi godzinami jest możliwe tylko za zgodą dyrektora i dodatkową opłatą za tzw. pobyt dzienny.
 2.  W godzinach między 22.00. a 6.00. w schronisku obowiązuje bezwzględna cisza.*
 3. Wychodzenie i przychodzenie do schroniska podczas ciszy jest zabronione (drzwi wejściowe zamknięte).
 4. Należność za pobyt należy opłacać z góry.
 5. Wnoszenie i picie alkoholu oraz palenie tytoniu jest zabronione.*
 6. Używanie otwartego ognia, grzałek elektrycznych, manipulowanie przy lampach, kontaktach jest zabronione.
 7.  Przemieszczanie sprzętu w pokojach oraz między nimi jest zabronione.
 8. Goście schroniska powinni pobrać w recepcji bieliznę pościelową. Można zrezygnować z pościeli schroniska pod warunkiem posiadania własnej lub śpiworu i poszewki na poduszkę. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 9.  Przygotowanie i spożywanie posiłków powinno odbywać się wyłącznie w kuchni i jadalni.
 10. Za zniszczenia i straty zaistniałe w czasie korzystania z urządzeń i sprzętów schroniska odpowiada opiekun grupy lub osoba, która stratę spowodowała.
 11. Opiekun grupy obowiązany jest nocować w schronisku razem z podopiecznymi.
 12. .Przyjmowanie wizyt powinno odbywać się w świetlicy do godz. 21.30.
 13. Przy opuszczaniu budynku schroniska należy każdorazowo pozostawić klucz od pokoju w recepcji.
 14. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usunięcie ze schroniska bez zwrotu dokonanych wpłat
 15. Uprzejmie przypominamy, że schronisko jest placówką oświatowo – wychowawczą.