Cennik SSM

Ceny za jedną osobę na jedną dobę.

Obowiązuje od dnia 29.06.2015 r.

Od dnia 1.01.2017 r. w związku z centralizacją podatku Vat do wszystkich cen należy doliczyć 23 % Vat.

Inne usługi:

  1. Opłata za nocleg doraźny  – 10,00 zł + Vat/ osoba
  2. Opłata za pościel –  6,00 zł + Vat/ osoba
  3. Opłata za pobyt dzienny – 7,00 zł + Vat/ osoba
  4. Przechowanie bagażu – 2,00 zł + Vat/ osoba

Wypożyczenie ręcznika – 5 zł + Vat/ osoba
Zgodnie ze statutem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego cennik uzgodniono z Wójtem Gminy Gilowice.
Wójt Gminy Gilowice                                                            Dyrektor ZS
  Leszek Frasunek                                                                  Anna Satława

 

CENNIK NIEKTÓRYCH OPŁAT ZA ZNISZCZONE MIENIE BĘDĄCE NA WYPOSAŻENIU

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gilowicach. 

Obowiązuje od 29.06.2015 r. 

Od dnia 1.01.2017 r. w związku z centralizacją podatku Vat do wszystkich cen należy doliczyć 23 % Vat.

 

 

Inne zniszczenia nie objęte cennikiem – opłata ustalana jest przez dyrektora Zespołu Szkół w Gilowicach.

Zgodnie ze statutem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uzgodniono z Wójtem Gminy Gilowice.

Wójt Gminy  – Leszek Frasunek                   

Dyrektor ZS – Anna Satława