Zebrania rodziców

  1. Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach uprzejmie informuje, iż rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 r. na sali gimnastycznej po Mszy Św.

          Godzina podana zostanie po uzgodnieniu  Mszy Św. na rozpoczęcie roku szkolnego.

       2. Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach uprzejmie informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) na świetlicy szkolnej odbędą się zebrania rodziców uczniów:’

          – z Oddziałów Przedszkolnych o godz. 16.30

          – z Klas Pierwszych o godz. 17.30