Nowy Rok szkolny 2020/2021

                   O g ł o s z e n i e !

  1. Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach zaprasza rodziców  dzieci zapisanych do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w poniedziałek  31 sierpnia 2020 r. o godz. 16.30 oraz  rodziców   uczniów klas pierwszych o godz. 17.00.  Spotkanie  odbędzie się w sali gimnastycznej.
  2. Jednocześnie informuję, ze rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się we wtorek 1 września o godz. 9.00. W związku z tym na Sali gimnastycznej w odpowiednich sektorach spotykają się dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas pierwszych z rodzicami oraz uczniowie klas czwartych bez rodziców .

           Uczniowie pozostałych klas spotykają się o godz. 9.00 z wychowawcami w wyznaczonych salach.  

  1. Na salę gimnastyczną wchodzimy od strony Orlika.

Ze względu na istniejącą sytuację nie będzie oficjalnego, uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego
z udziałem wszystkich uczniów i rodziców.

Prosimy o zachowanie środków ostrożności. Uczniowie i rodzice przychodzą w maseczkach, dezynfekują ręce, zachowują odpowiedni dystans.

 

  

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

I N F O R M A C J A !
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach uprzejmie informuje, iż zebranie rodziców uczniów do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia na sali gimnastycznej.
Godzina spotkania zostanie podana ( na fb, na stronie szkoły oraz poprzez ogłoszenia parafialne).
Dla dyrektorów szkół organizowane są jeszcze spotkania i narady z dyrektorem oraz wizytatorami Kuratorium Oświaty. Spotkania dla nas bardzo ważne dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.
Z poważaniem:
Dyrekcja ZS

Sprawozdanie finansowe ZS w Gilowicach za 2019 r.

„Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Gilowicach za 2019 rok składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienia zmian w funduszu, infrmacji dodatkowej jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu gminy Gilowice, Gilowice ul. Krakowska 40, 34-322 gilowice, tj. jednostki obsługującej.