Kontakt

Zespół Szkól w Gilowicach

Dyrektor Anna Satława

z-ca dyrektora Zofia Kastelik

Adres: ul. Siedlakówka 37,
34-322 Gilowice,
woj. śląskie

Tel: 8653041 lub 8653242

E-mail: zsgilowice@wp.pl