Informacja MEN dotyczące wydawania rodzicom zaświadczeń lekarskich o braku zakażenia wirusem covid-19

Poniżej link do wyjaśnień MEN.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/wyjasnienia-ministerstwa-edukacji-narodowej-dotyczace-wydawania-rodzicom-zaswiadczen-lekarskich-o-braku-zakazenia-wirusem-covid-19/