Wyjazd klas pierwszych do teatru Banialuka.

Sprawozdanie z wyjazdu klas I do Teatru „Banialuka”
Dnia 13.10.2016 r. o godzinie 10.00po uroczystym pasowaniu na gimnazjalistę klasy pierwsze Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Gilowicach wyjechały do Teatru „Banialuka”na spektakl pt. „Chłopiec z gwiazd”. Opiekunami na tej wycieczce były panie: Lucyna Talik-Gach i Agnieszka Kastelik-Herbuś.
Najpierw wszyscy uczestnicy wyjazdu zajęli miejsca w autokarze. Po sprawdzeniu obecności o godz. 10.05 wyruszyliśmy do Bielska-Białej. Na parking w pobliżu Teatru „Banialuka” dotarliśmy o godz. 10.45. Po przybyciu do holu teatru oddaliśmy kurtki do szatni i zajęliśmy miejsca na widowni. Przedstawienie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11.00 i trwało około godziny.
Po brawach, zasłonięciu kurtyny i opuszczeniu przez uczniów innych szkół widowni zostaliśmy zaproszeni na drugą część naszej wizyty w „Banialuce”. Aktorki biorące udział w spektaklu przygotowały dla nas zajęcia prezentujące tajniki sztuki teatralnej i lalkarskiej. Uczniom zostały zaprezentowane różne rodzaje kukiełek. Ponadto mieliśmy możliwość zobaczenia pomieszczeń za kulisami, rekwizytów oraz pracowni teatralnych, gdzie powstają dekoracje i stroje. Zajęcia z edukacji teatralnej zakończyły się około godziny 13.00.
Ostatnim punktem naszego wyjazdu była wizyta w Centrum Handlowym „Gemini”. W czasie wolnym mogliśmy zjeść ciepły posiłek oraz zrobić zakupy. O godzinie 14.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Gilowic. Na miejsce dotarliśmy o 15.30.
Wycieczkę do Teatru „Banialuka” uważamy za udaną. Szczególnie podobała się nam zabawa kukiełkami i możliwość wejścia za kulisy.
Dyrekcja, wychowawczynie, a szczególnie uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. św. Królowej Jadwigi w Gilowicach składają serdeczne podziękowanie:

pani Kamili Urbaniec – przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sponsorowanie biletów na spektakl (w ramach projektu „Do Teatru!”)
panu Aleksandrowi Małysiakowi – radnemu Gminy Gilowice – za sponsorowanie autokaru.
Uczniowie klasy Ia i Ib

Pasowanie na gimnazjalistę

Dnia 13 października 2016 roku uczniowie klas pierwszych Gimnazjum im. Św. Królowej Jadwigi w Gilowicach zostali oficjalnie przyjęci do społeczności uczniowskiej. Apel prowadziła przewodnicząca samorządu – Julia Gibas. Natomiast część rozrywkową – Kamila Łukańko i Aleksandra Gąsiorek.
Na początku wybrani przedstawiciele klas pierwszych musieli wykonać różne zadania sprawdzające odwagę, wiedzę i umiejętności uczniów. Przewodniczący odpowiedzieli na szczegółowe pytania dotyczące Gimnazjum, chętne osoby zaśpiewały tekst artykułu z gazety, wypiły tajemniczy napój i ugryzły jabłko wiszące na nitce bez użycia rąk. Po zdanym sprawdzianie przygotowanym przez najstarsze klasy nadszedł moment uroczystego pasowania na gimnazjalistów.
Po skończonej uroczystości klasy pierwsze wraz z wychowawcami pojechały do teatru na spektakl pt. „Chłopiec z gwiazd” a pozostali uczniowie wraz z nauczycielami udali się do klas na lekcje.