Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Plan zajęć uczniów klas 0 – III  – I okres 2016/2017 –  plan zajęć  1-3