Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę ciepła dla ZS Gilowice.

protokół otwarcia –  protokol-otwarcia-ofert zawiadomienie-o-wyborze-oferty

zawiadomienie  o wyborze oferty – zawiadomienie-o-wyborze-oferty


 

Przetarg na dostawę ciepła do Zespołu Szkół w Gilowicach.

ogloszenie-o-zmowieniu-bzp

specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-siwz

zalacznik-nr-2-do-siwz-oswiadczenie

zalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie

zalacznik-nr-4-do-siwz-grupa-kapitalowa

zalacznik-nr-5-do-siwz-wykaz-wykonaych-dostaw

zalacznik-nr-6-do-siwz-wzor-zobowiaznia

zalacznik-nr-7-do-siwz-wzor-umowy

zalaczniki-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy