„Zakupy z klasą”

Dyrektor Zespołu Szkół w Gilowicach informuje, iż uczniowie Szkoły Podstawowej z klas I – VI uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez Delikatesy Centrum w Gilowicach „Zakupy z klasą”. Rodzice dokonując zakupów przekazywali punkty dla danej klasy.
W dniu 25 marca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, w którym klasy uzyskały następujące kwoty jako nagrody za udział.
1. klasa IV b – I miejsce – kwota 1.500 zł
2. klasa I a – II miejsce – kwota 1.000 zł
3. klasa II a – III miejsce – kwota 500 zł.
Nagrody w dniu dzisiejszym tj. 30 marca wręczone zostały na moje ręce. Pieniądze zostaną wpłacone na konto Rady Rodziców. Rodzice i uczniowie poszczególnych, nagrodzonych klas zadecydują o przeznaczeniu tych nagród.
Serdecznie gratulujemy uczniom oraz mocno dziękujemy rodzicom za zaangażowanie.
Z gorącym podziękowaniem
Anna Satława – dyrektor ZS

Konkurs Recytatorski w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

 

Konkurs Recytatorski w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu

            W dniach 14-15 marca 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbyły się eliminacje Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Jury w składzie: Jadwiga Grygierczyk (przewodnicząca, aktorka Teatru Polskiego  w Bielsku-Białej), Rafał Sawicki (aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej) i Andrzej Mróz (polonista) przesłuchało łącznie 181 młodych recytatorów z powiatu żywieckiego.

             Zespół Szkół w Gilowicach reprezentowało 12 uczniów (Zuzanna Habdas, Michał Bylica, Bartłomiej Herbuś, Antoni Kastelik, Maria Kurzyniec, Julia Pichórz, Paulina Jodłowiec, Piotr Herbuś, Martyna Salachna, Anna Ostrowska, Patrycja Chrzanowska, Daria Kudzia), a Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach 5 osób (Aleksander Herbuś, Radosław Kastelik, Żaneta Witas, Gabriela Podgórska, Dominik Micor). Drużyna z Gilowic w Konkursie wypadła bardzo dobrze.    W kategorii przedszkolaków wyróżnieni zostali Aleksander Herbuś (GOK Gilowice) i Bartłomiej Herbuś (ZS Gilowice). W kategorii klas IV-VI wyróżnienie przypadło Paulinie Jodłowiec (ZS Gilowice) i Radosławowi Kastelikowi (GOK Gilowice), a miejsce I wywalczył Piotr Herbuś (ZS Gilowice). W kategorii gimnazjów I miejsce zdobył Dominik Micor (GOK Gilowice).

            Warto znaczyć, że to kolejny rok, gdy recytatorzy z Gilowic walczą o miejsca w ścisłej czołówce Konkursu i są zauważani przez profesjonalnych aktorów. Nie jest to przypadek czy zbieg okoliczności, ale systematyczna praca i efekt podejmowanych przez Zespół Szkół i Gminny Ośrodek Kultury wspólnych działań, takich jak: organizowanie dla gilowickiej młodzieży warsztatów aktorskich i recytatorskich z: Piotrem Piechą, Jerzym Dziedzicem i Martą Ormaniec, tworzenie licznych przedstawień i akcji, np. „Ferie z Teatrem” czy „Nocne czytanie Dziadów”, gdy młodzi ludzie z Gilowic współtworzą przedstawienie z profesjonalnymi aktorami. Takie sceniczne obycie na pewno przekłada się na sukces.

            Nie można także zapomnieć o wsparciu kilku osób, bez którego nie dałoby się efektywnie rozwijać talentów dzieci i młodzieży.  Podziękowania należą się Dyrekcji Zespołu Szkół   w Gilowicach, która zawsze wspiera działalność artystyczną i przychylnym okiem patrzy na kolejne podejmowane inicjatywy.

            Bardzo dziękuję dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Gabrieli Kolonko – za otwartość na pomysły, współpracę, pomoc i użyczenie sali do ćwiczeń.

            Ogromne podziękowania należą się Pani Kamili Urbaniec – przewodniczącej Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która od kilku lat systematycznie wspiera wszelkie aktorsko-recytatorskie poczynania i finansuje dla dzieci i młodzieży bilety do teatru – warunek konieczny do rozwoju młodego recytatora.

            Dziękuję także Pani Halinie Kubisz-Mule, za to, że w tym roku pomogła nam wybrać najlepszych recytatorów i udzieliła wskazówek, które na pewno miały wpływ na lepsze mówienie tekstów.

            Przede wszystkim jednak gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu. Dziękuję za świadomość, że recytacja to nie tylko nauczenie się wiersza czy prozy na pamięć. To najpierw żmudne poszukiwania odpowiedniego fragmentu, przepisanie go swoim pismem i ustalenia własnej interpunkcji. Następnym krokiem jest poznanie specyfiki twórczości autora tekstu, który się recytuje. Kolejne działania to np. słuchanie odpowiedniej muzyki, oglądanie filmów i czytanie innych dzieł pisarza w celu zrozumienia charakteru, klimatu i emocji, by potem oddać je głosem i mimiką twarzy. Recytacja wreszcie to żmudne i nudne ćwiczenia dykcyjne, mówienie z korkiem w buzi i rugowanie złych nawyków, np. akcentowania na pierwszą sylabę.

            Zanim nasi recytatorzy stanęli na scenie w Miejskim Centrum Kultury spędzili bardzo dużo czasu na obcowaniu z tekstem literackim. Niezależnie od werdyktu jury jedno jest pewne – od miejsc i wyróżnień ważniejszy jest rozwój emocjonalny i artystyczny młodego człowieka, wzrost jego świadomości, kształtowanie wymagającego i rozumnego odbiorcy kultury, a to udało się osiągnąć. GRATULUJĘ!

A. Kastelik-Herbuś

Konkurs_2Konkurs_3Konkurs_1Konkurs_4 Konkurs_5 Konkurs_6 Konkurs_7 Konkurs_8 Konkurs_9 Konkurs_10 Konkurs_11 Konkurs_12

 

 

Szkolny Konkurs Recytatorski. 23.02.2017r.

Protokół z Szkolnego Konkursu Recytatorskiego – eliminacji do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Żywcu

 

 

            W dniu 23.02.2017 r. w Zespole Szkół w Gilowicach odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięło w nim udział 9 przedstawicieli oddziału przedszkolnego, 19 uczniów z klas I-III, 10 recytatorów z klas IV-VI oraz 8 gimnazjalistów. W tym roku recytatorów oceniała Halina Kubisz-Muła – jurorka konkursów o zasięgu powiatowym, rejonowym oraz ogólnopolskim, założycielka i prowadząca Teatr „Heliotrop”.

            W Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Żywcu Zespół Szkół w Gilowicach reprezentować będą: Michał Bylica, Bartłomiej Herbuś, Zuzanna Habdas (w kategorii oddziałów przedszkolnych), Antoni Kastelik, Maria Kurzyniec, Julia Pichórz (klasy I-III), Paulina Jodłowiec, Piotr Herbuś, Martyna Salachna (klasy IV-VI), Anna Ostrowska, Daria Kudzia, Patrycja Chrzanowska (gimnazjum).

            Pani Halina Kubisz-Muła wyróżniła ponadto Aleksandra Herbusia i Gabrielę Podgórską. Wyżej wymienione osoby oraz Dominik Micor i Radosław Kastelik – laureaci Konkursu Rejonowego w roku poprzednim: reprezentować będą Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach.

 

            Wszystkim recytatorom gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy w  Rejonowym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się w dniach 14-15.03.2017 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.

 

Agnieszka Kastelik-Herbuś