Dzień Górnika w GOK- u

4 grudnia jak co roku spotkaliśmy się z górnikami w sali GOK w Gilowicach. Akademię z okazji Dnia Górnika przygotowały wychowawczynie klas II ab p. Barbara Luber i p. Justyna Borkowska wraz ze swoimi wychowankami. Był również pokaz taneczny uczniów klas III ab.
„Chwała górnikom dzielnym, wytrwałym”
4 grudnia wszyscy górnicy obchodzą swoje święto. Nasi uczniowie wyrastają w środowisku, w którym tata, dziadek lub wujek jest górnikiem, dlatego też musimy starać się przybliżać dzieciom ich ciężką i niebezpieczną pracę.
Na zaproszenie Dyrekcji oraz uczniów klas II wraz z wychowawcami, górnicy przybyli na spotkanie do Gminnego Ośrodka Kultury. Pani dyrektor Anna Satława powitała miłych gości, złożyła życzenia i podziękowała im za tak liczne przybycie. Następnie głos oddano uczniom klas II a i II b. Dzieci zaprezentowały się pięknie. Były wiersze, krótkie scenki, piosenki, gra na instrumentach i śląski taniec „Trojak”. Na koniec występu dzieci złożyły górnikom serdeczne życzenia oraz zaśpiewały sto lat przy akompaniamencie uczniów klasy II b!!!
Dla górników został przygotowany poczęstunek i biesiada przy wtórze orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej.
Był to dzień pełen wrażeń! Dzieci na pewno długo będą pamiętać spotkanie
z tak liczną grupą górników.
Bardzo dziękujemy wszystkim górnikom za tak liczne przybycie i finansowe wsparcie naszej szkoły. Otrzymaliśmy 1331,- zł. Serdecznie dziękujemy!!!

Borkowska Justyna