Międzyszkolny konkurs wiedzy o Janie Pawle II

PODSUMOWANIE KONKURSU WIEDZY O JANIE PAWLE II

Jan Paweł II to Wielki Święty XXwieku. Jego dziedzictwo, myśli, drogowskazy długo jeszcze będziemy poznawać. Ważne jednak byśmy po refleksji nad tym nauczaniem wprowadzali je w życiu, a samego Ojca Świętego naśladowali. Całe jego życie było bowiem dążeniem ku świętości. Godzina po godzinie, dzień po dniu, praca po pracy, zadanie po zadaniu prowadziło go po drogach wypełnienia i zrealizowania jego kapłańskiego powołania. Bo świętość zdobywa się w pocie czoła, trudzie dnia, w mozolnej pracy we współpracy z Bożą łaską. To wykorzystywanie Bożych talentów, by świat wokoło uczynić lepszym, by lepiej zrozumieć ludzi, by zostawić po sobie dobro i pokój.

Dnia 28 października spotykaliśmy się na drugiej części konkursu dotyczącego życia Karola Wojtyły. Tym razem poznawaliśmy go jako kapłana, biskupa, kardynała. Jest to najmniej znany okres życia naszego Wielkiego Świętego i stanowiło to sporą trudność w przygotowaniach do konkursu.

                Podobnie jak, w poprzedniej edycji konkursu finał był międzyszkolny (uczestniczyły w nim szkoły z Gilowic, Rychwałdu, Żywca-Moszczanicy) i odbył się w GOK w Gilowicach. Z każdej z uczestniczących szkół wyłoniona 4-osobowa drużyna rywalizowała z pozostałymi w 8 rundach, wykazując się wiedzą, spostrzegawczością, sprawnością fizyczną, umiejętnościami wokalnymi, a także refleksem.

                Jury w składzie: O. Bogdan Kocańda, P. Gabriela Kolonko, P. Kamila Urbaniec wyłoniło zwycięzcę i przyznało kolejne miejsca:

I miejsce: drużynaz Gilowic w składzie: Wiktoria Gąsiorek, Dominik Micor, Anna Mrowiec, Julia Stokłosa – Jesteśmy z nich dumni i serdecznie im gratulujemy!

II miejsce: drużyna z Rychwałdu

III miejsce: drużyna z Żywca-Moszczanicy

                Wszyscy tzn. drużyny, ich kibice, zaproszeni mili goście na czele z p. wójtem Leszkiem Frasunkiem, Dyrektorami Szkół wspaniale się bawili i podziwiali wiedzę uczestników. Organizatorkami konkursu były Dorota Walatek, Anna Paneth we ścisłej współpracy z p. Gabrielą Kolonko – dyrektor GOK w Gilowicach. Sponsorem nagród była gminna komisja ds. przeciwdziałania problemom alkoholowym reprezentowana przez p. Kamilę Urbaniec.

 

Głośne czytanie bajek w bibliotece szkolnej

26.10.2015r., w czwarty poniedziałek października jak co roku w bibliotece szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Gilowicach odbyło się głośne czytanie bajek uczniom klas 0 – III przez zaproszonych gości.

W tym roku dzieciom czytali p. wójt Leszek Frasunek, Radni Gminy Gilowice: p. Małgorzata Gasiorek, która przeczytała dzieciom kilka swoich utworów, p. Ireneusz Jędrysek, p. Dariusz Irzyk, panie dyrektor Zespołu Szkół p. Anna Satława i p. Zofia Kastelik oraz ks. dk. Sebastian

Otworowski. Otrzymaliśmy również  od BS w Gilowicach na tą okazję jak zawsze 150 zł na książki, które zostaną opatrzone specjalnym ex librisem.  Serdecznie dziękujemy.

Wycieczka klas 4ab na Targi Książki do Krakowa

W dniu 23 października jak co roku uczniowie klas IV ab mieli okazję wziąć udział w Targach Książki w Krakowie, zabraliśmy również ze sobą uczniów klasy IIa gimnazjum. Uczniowie mają okazję spotkać się tam z pisarzami i zapoznać z ofertą wielu wydawnictw zarówno książkowych jak i edukacyjnych. Uczniowie klasy II gimnazjum zwiedzali również Podziemia Rynku.
Będąc w Krakowie zawsze odwiedzamy muzeum sztuki japońskiej MANGHA i bierzemy udział w warsztatach np kaligrafii, gdzie uczymy się pisać po japońsku oraz w warsztatach origami.Mamy okazję również degustować sushi i herbatę japońską. 

Teatr Tańca

Występ w naszej szkole TEATRU TAŃCA „KWIECISTE GWIAZDY” działającego przy RODZINNYM DOMU DZIECKA KIWERCY – UKRAINA. Udział wzięli uczniowie ZS 0 – VI SP i I – III GIM. 21.10.2015r. Zobaczyli w ich wykonaniu m.in. tańce ludowe świata (ukraiński, rosyjski, indyjski, chiński), taniec towarzyski, współczesny oraz balet klasyczny.

Edukacyjny spacer przyrodniczy

W dniu 16.10. 2015r. w godzinach popołudniowych grupa gimnazjalistów z klas I-III, członków Szkolnego Koła Przyrodniczego,  uczestniczyła w zajęciach terenowych wokół obiektu szkolnego. Celem tego wyjścia było rozpoznawanie drzew i krzewów. Gimnazjaliści, którzy interesują się przyrodniczymi aspektami środowiska, a w szczególności różnorodnością organizmów, z wykorzystaniem przewodników rozpoznawali pospolite rośliny. Na bazie żywych okazów rozróżniali rodzaje liści, pędów, owoców,  utrwalając ich budowę i funkcje.

Podziwiając piękno jesiennych barw liści,  analizowali przyczyny ujawniania się  np. żółtych  ksantofili, czerwonych i pomarańczowych karotenów czy bordowych  antocyjanów. Każdy z uczestników poznawał szczegóły identyfikacji różnych gatunków drzew i krzewów.

Otaczają nas wspaniałe zimozielone  drzewa:  świerki, jodły, sosny, modrzewie oraz zrzucające liście przed  zimą różne gatunki klonów:  polne,  jawory,  zwyczajne, jesionolistne; dęby:  szypułkowe, bezszypułkowe i czerwone;  jesiony  wyniosłe;  graby;  wiązy;  topole:  czarne i osiki; wierzby: kruche, iwy         i  białe;  robinie akacjowe;  olsze: czarne i szare;  jarzębina zwyczajna i jarząb mączny.  Zachwycają nas kolorowe krzewy kaliny koralowej, dzikiej róży, głogu, śliwy tarniny, berberysu czy leszczyny.

To ogromne piękno i  bogactwo,  jakie oferuje nam przyroda,  jest w naszym bezpośrednim zasięgu – wokół nas.  Zachęcamy do poznawania tej niezwykłej różnorodności i nabywania umiejętności jej rozróżniania.

Uczniowie zdobyta wiedzę wykorzystają w różnych konkursach wiedzy, ale również świadomi walorów przyrodniczych, będą dbać  o ich zachowanie.

Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu profilaktycznego „Potyczki z przyrodą” we współpracy z GKRPA w Gilowicach  w ramach pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.

Organizatorem i przewodnikiem był n-l biologii w gimnazjum- Krystyna Krzak

Święto Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2015 roku w naszej szkole klasa 5a zaprezentowała wszystkim akademię z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Zaraz po niej odbyła się niecodzienna uroczystość podczas, której nastąpiło uhonorowanie zasłużonych mieszkańców Gilowic. Leszek Frasunek Wójt Gminy Gilowice otrzymał odznaczenie państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Srebrny Krzyż Zasługi”. Gabriela Kolonko i Włodzimierz Gąsiorek otrzymali Srebrne Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”. Medale i legitymacje „Zasłużony dla Gminy Gilowice” otrzymali Jan Małysiak i Henryk Pasko.