1 czerwca 2019r.

LUKS działający przy ZS w Gilowicach zorganizował rozgrywki w grach zespołowych: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Ponadto rozegrano konkurencje, jak pchnięcie kulą w kl. VIII i Gimnazjum.
Najmłodsze dzieci aktywnie korzystały z atrakcji przygotowanych placów zabaw.
Jest to cykliczne coroczne przedsięwzięcie organizowane przez nasz klub i szkołę.
Szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowywali, organizowali, sędziowali i zapewniali opiekę i bezpieczeństwo naszym milusińskim w trakcie rozgrywek.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do: p. Małgorzaty Boboń, p. Witolda Bulika, p. Stanisława Burego, p. Bożeny Kastelik, p. Dominika Kastelika, p. Małgorzaty Malarczyk, p. Jarosława Wójcika.
 
Prezes klubu LUKS – Bożena Kastelik
 

Wizyta w piekarni.

Dzieci z oddziału przedszkolnego 26.04.2019 r. wybrały się z wizytą do piekarni. Podczas wycieczki, miały możliwość zobaczyć jak wygląda piekarnia. Z wielkim zainteresowaniem przyglądały się pracy piekarza, poznały etapy powstawania pieczywa oraz produkty potrzebne do jego wypieku. Przedszkolaki zostały poczęstowane świeżo upieczonym chlebem oraz przepysznymi ciasteczkami.

INFORMACJA!

W związku z § 34 ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję,   że: 

„Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Gilowicach za 2018 rok  składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),                     zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gilowice, Gilowice ul. Krakowska 40    34-322 Gilowice, tj. jednostki obsługującej.”    

DO HYMNU

Nasza szkoła wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „DO HYMNU”. Przesłuchanie w szkole odbyło się 26 kwietnia 2019 roku.
Zadaniem konkursowym było wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. (My zaśpiewaliśmy „Święta miłości kochanej Ojczyzny” oraz „Rotę” w składzie 263 uczniów z kl. II SP – III Gim.)

Gośćmi uroczystości byli:

Pani profesor Aleksandra Paszek-Trefon z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz pani Anna Ostrowska z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli muzyki: panią Beatę Zyzak, pana Andrzeja Gardasia oraz nauczycieli klas II i III: panie: Agatę Gąsiorek, Katarzynę Jędrzejczyk, Barbarę Luber, Mirosławę Cieślińską oraz Justynę Borkowską i wykonali powyższe pieśni pod kierunkiem pani Beaty Zyzak.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie:) Uczniowie jesteście WIELCY 

Spotkanie autorskie z Karoliną Urbaniec.

W piątek 5.04.2019r. odbyło się w bibliotece szkolnej spotkanie uczniów klas VII ab i VIII ab z młodą pisarką z Łodygowic – Karoliną Urbaniec. Promowała ona swoją książkę „Wybrana przez księżyc.” Opowiadała jak  doszło do jej powstania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i bliższego poznania autorki.