INFORMACJA!

W związku z § 34 ust. 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuję,   że: 

„Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Gilowicach za 2018 rok  składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),                     zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gilowice, Gilowice ul. Krakowska 40    34-322 Gilowice, tj. jednostki obsługującej.”    

DO HYMNU

Nasza szkoła wzięła udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „DO HYMNU”. Przesłuchanie w szkole odbyło się 26 kwietnia 2019 roku.
Zadaniem konkursowym było wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. (My zaśpiewaliśmy „Święta miłości kochanej Ojczyzny” oraz „Rotę” w składzie 263 uczniów z kl. II SP – III Gim.)

Gośćmi uroczystości byli:

Pani profesor Aleksandra Paszek-Trefon z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz pani Anna Ostrowska z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli muzyki: panią Beatę Zyzak, pana Andrzeja Gardasia oraz nauczycieli klas II i III: panie: Agatę Gąsiorek, Katarzynę Jędrzejczyk, Barbarę Luber, Mirosławę Cieślińską oraz Justynę Borkowską i wykonali powyższe pieśni pod kierunkiem pani Beaty Zyzak.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie:) Uczniowie jesteście WIELCY 

Spotkanie autorskie z Karoliną Urbaniec.

W piątek 5.04.2019r. odbyło się w bibliotece szkolnej spotkanie uczniów klas VII ab i VIII ab z młodą pisarką z Łodygowic – Karoliną Urbaniec. Promowała ona swoją książkę „Wybrana przez księżyc.” Opowiadała jak  doszło do jej powstania. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i bliższego poznania autorki.

Wycieczka do Warszawy  w ramach realizowanego projektu ,,Szkoły marzeń w Gminie Gilowice” .

W dniach od 21 marca 2019 r.  do 22 marca 2019 r. odbyła się wycieczka do Warszawy w ramach realizowanego projektu ,,Szkoły marzeń w Gminie Gilowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu uczniowie mieli okazję zwiedzić Muzeum Narodowe – Dział Edukacji w Warszawie oraz CENTRUM NAUKI KOPERNIK.