Podziękowanie.

W naszym Zespole Szkół w Gilowicach początkiem września, tuż po rozpoczęciu nowego roku szkolnego zorganizowana została zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla dzieci z Zespołu Szkól w Rytlu. W terenie działalności tej szkoły latem br. po przejściu huraganu Ksawery uległo zniszczeniu wiele domostw, obiektów itp. Ofiarowując najpotrzebniejsze przybory i wyposażenie szkolne mogliśmy wesprzeć innych uczniów w potrzebie.
Dziękuje serdecznie uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie sie w akcję.
Otrzymaliśmy również podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół w Rytlu.
Dyrektor Anna Satława

11