Przedstawienie polsko-angielskie „Piękna jest bestią” – klasa 5a

mlodziaktorzynascenie

 

„Piękna jest bestią”
– przedstawienie polsko-angielskie w wykonaniu uczniów klasy Va
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Gilowicach

Dnia 21 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gilowicach zostało zaprezentowane przedstawienie polsko-angielskie zatytułowane „Piękna jest bestią”. Głównym przesłaniem tej opowieści było uświadomienie widzom, iż prawdziwe piękno tkwi we wnętrzu człowieka.
W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klasy Va SP z Gilowic, którzy ćwiczyli swoje role prawie cały rok pod okiem nauczyciela języka angielskiego, Moniki Kosiec. Młodzi aktorzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wspaniałą grą aktorską oraz bardzo dobrym poziomem opanowania tekstu w języku angielskim. Przedstawienie zostało wzbogacone przepiękną scenografią stworzoną przez Dyrekcję i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
w Gilowicach oraz efektami specjalnymi, między innymi dubbingiem czy też prezentacją w programie Windows Movie Maker.
Widzowie zgromadzeni podczas dwóch prezentacji przedstawienia, za każdym razem nagradzali aktorów gromkimi brawami. Przedstawienie zostało zaprezentowane uczniom klas 4-6 SP z Gilowic oraz rodzicom i społeczności lokalnej.